HomeRealizacje

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
w formie numerycznej dla potrzeb budowy sieci gazowej na odcinku Grodziec- Rychwał- Nowy Świat
(około 30 km)
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
dla potrzeb budowy sieci oświetleniowej wzdłuż ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku Słupca- Wólka
OBSŁUGA URZĘDU GMINY SŁUPCA
w zakresie wszelkich prac geodezyjnych - zamówienie publiczne
OBSŁUGA URZĘDU GMINY OSTROWITE
w zakresie wszelkich prac geodezyjnych - zamówienie publiczne
OBSŁUGA BUDOWY SIECI OŚWIETLENIOWEJ
wzdłuż ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku Słupca- Wólka
OBSŁUGA BUDOWY SIECI OŚWIETLENIOWEJ
w miejscowości Skoki ( około 5 km)
PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
na 20 działek budowlanych w miejscowości Józefowo
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
pod zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca
INWENTARYZAJCA POWYKONAWCZA
turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Skarboszewo
PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI
i wznowienia znaków granicznych
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
oraz tyczenia i inwentaryzacje powykonawcze budynków i sieci uzbrojenia terenu ( gazowych, wodociągowych, elektroenergetycznych i kanalizacyjnych)